Category Archives: Uncategorized @vi

Các tính năng đặc biệt của máy cắm tự động cao cấp

Một plug-in máy điển hình là một thiết bị cơ khí tự động chèn các thành phần điện tử thường xuyên vào các vias dẫn điện của một bảng mạch in. Lần này, tác giả muốn giới thiệu một máy plug-in khác, có thêm hai từ so với máy plug-in – máy cắm tự động. […]

0966.243.839